W.A. Offerhaus-stichting

Kvk Groningen 41011708

De stichting heeft een praktische filosofisch-spiritualistische doelstelling. Ze probeert, gebruik makend van de opvattingen van Pythagoras over filosofie, een rol te spelen bij het stimuleren van Philia in alle mensen die, op welke wijze ook, bij haar betrokken raken (netwerken), in de hoop en verwachting daarmee de levenswijsheid (Sophia) in de wereld te bevorderen. Daartoe worden twee sites (philiasophia.nl en directhealing.nl) en een bibliotheek beheerd.

Ter ondersteuning van e.e.a. wordt nevenstaand boek in 3 delen uitgegeven. ‘De mystiek van Direct Healing’, waarvan deel I, Realiseer je liefde in jezelf, in december 2017 is uitgekomen bij Synthese, gaat over de geestelijke beweging van Philia naar Sophia, van samenleven met verwanten en vrienden, naar wijsheid. Wat dat concreet in en voor je leven kan betekenen, wordt in dit boek gedetailleerd uiteengezet.
Deel II (Realiseer je liefde in de ander) kan worden verwacht in december 2018 en deel III (Realiseer je heelheid met elkaar) in december 2019.

Je kunt met Beren en anderen die zich door Direct Healing en Philia-Sophia geïnspireerd voelen, in dialoog gaan over de manier waarop je persoonlijk met de inhoud van het boek kunt omgaan, op realiseerliefde.blogspot.nl.

Hier vindt u informatie over ons privacybeleid