Philia-Sophia

Beren Hansen meldt over de filosofie achter zijn boek:

De Westerse filosofie heeft de neiging om zich net als veel ménselijke ego’s veel groter en belangrijker te maken dan hij is. Zo wordt Pythagoras bijna als de ‘uitvinder’ van de term filosofie beschouwd, wat uiteraard maar heel betrekkelijk is. Aangezien ik een westerling ben en mijn levensstartpunt in Europa ligt, ‘kies’ ik daar mijn perspectief, maar zoals bijgaand schema laat zien, beschouw ik mijn denkwereld hooguit als een van de vele.

Uit 5 verschillende cultuurlagen zijn kernbegrippen verzameld en in één schema samengevat. Zie: Het Centrale Schema “Non-dualistisch leven en je ego-perspectief”.

Ook voor mij speelt Pythagoras een belangrijke rol, omdat hij de term ‘Philia’ als uitgangspunt nam om bij ‘Sophia’ uit te kunnen komen. Hij beschouwt Liefde in de zin van ‘geestelijke en lichamelijke verwantschap’ als de belangrijkste voorwaarde om tot wijsheid te geraken. Het is niet de dialoog die tot wijsheid leidt. De dialoog is hooguit een middel, waarin de geestelijke verwantschap van Philia tot uitdrukking komt. Het is niet de informatie of de communicatie, maar het gevoel samen één te willen zijn omdat je je heel voelt met elkaar.

Philia wordt uit het Grieks meestal met vriendschap (geestelijke verwantschap) vertaald, maar de evolutie van het begrip naar het Latijn en de rol van Pythagoras bij de wetgeving van de Italiaanse stadstaat Kroton, laat in ‘filius-filia’ (zoon-dochter) ook de betekenis ‘lichamelijke verwantschap’ daarbij toe. Ook mijn buren, de mensen die ik elke zaterdag op de markt tegen kom en waar ik een goed gevoel bij heb, sommige winkeliers die me vertrouwd zijn, vroegere collega's die ik tegen kom, mijn uitgever zijn binnen de concentrische cirkels van Philia te plaatsen.

Mijn boek ‘De mystiek van Direct Healing’, waarvan in december 2017 deel I is uitgegeven, geeft een gedetailleerdere uiteenzetting over de betekenis van de uitgangspunten en lezen daarvan zal ook bovenstaand schema verduidelijken. Tevens worden de volgende items daarin verder uitgewerkt: Eigendom versus gebruiksrecht, verspilling versus soberheid, zakelijk winst-streven versus maatschappelijk belang, groei versus stabiliteit, economie versus ecologie, scepsis versus philia, oorlog versus vrede.

Beren Hanson

Naar de introductiepagina van de W.A. Offerhaus-stichting of de geschiedenis van de stichting.